องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย(ผ.ถ.1/1)และ ส.ถ. 1/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24 |
photo ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน"ในการรายงานข้อมูลความเสียหาย กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file แก้ไขประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 435 |
insert_drive_file หนังสือข้อกำหนด การป้องกันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file แบบรายงานโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file การใช้ประโยขน์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2564 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file คู่มือ ITA 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 93 |
photo โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี่ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2