องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 110
เมื่อวาน 216
เดือนนี้ 3,968
เดือนที่แล้ว 9,535
ทั้งหมด 44,615

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
photo การใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
photo ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 149 |
photo ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เคยรับการบริหารหรือติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ตอบแบบวัดการรับรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย#เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย#เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo การชำระภาษีของ อบต.โพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.โพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo อบต.โพธิ์สัยเปิดวาระการประชุมสภาสมัยสามัญจ่ายขาด) 17-มี.ค.-2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo อบต.โพธิ์สัยแจกผ้าห่มกันหนาว-2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1