องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 290
เดือนนี้ 5,958
เดือนที่แล้ว 11,423
ทั้งหมด 58,125

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file หนังสือข้อกำหนด การป้องกันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file แบบรายงานโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file การใช้ประโยขน์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2564 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file คู่มือ ITA 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
photo โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี่ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
photo การใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
photo ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 191 |
photo ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เคยรับการบริหารหรือติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ตอบแบบวัดการรับรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย#เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย#เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2