องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ปี 2567 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย การใช้แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มิถุนายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกบ่อน้ำสาธาณะประโยชน์ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ส้ย เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม (มข.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครวการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ่อบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 และ จ้างก่อสร้างขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์บ่อหลังองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3