messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder โครงการกองการศึกษาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 2
ข้อมูลลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยed poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 32
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา และสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 35
ปราชญ์ชาวบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 32
ชมรมเซปักตะกร้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 27
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 27
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1