องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 291
เดือนนี้ 5,959
เดือนที่แล้ว 11,424
ทั้งหมด 58,126

info แบบฟอร์มต่างๆของอบต.
แบบฟอร์มต่างๆของอบต.โพธิ์สัย

 

แบบฟอร์มต่างๆของท้องถิ่น

            1.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น


              
1.1 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

              1.2 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ 

              1.3 แบบแสดงรายการที่ดิน  


1.4
แบบแสดงรายการภาษีป้าย  

2. แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์


    2.1
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  

    2.2 ฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  


    2.3
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จดทะเบียนการค้า  


3.แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์


    3.1
บันทึกร้องเรียนร้องทุกข์  


4.แบบฟอร์มการขออนุญาต


    4.1
ขออนุญาตใช้เสียง 

    4.2 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 

    4.3 หนังสือมอบอำนาจ