องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910511577
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวกัลย์นิชา ศรีฤาชา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวอภิญญา วงศ์อินตา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี