องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0832906525
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสิปปกร บุตรพรม
ผช.นายช่างสำรวจ
นางสาวยุพาภรณ์ สุวรรณหาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นางสาวศมิติน คุ้มคง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)