องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
group คณะผู้บริหาร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย