องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 38
เดือนนี้ 5,503
เดือนที่แล้ว 9,050
ทั้งหมด 52,205

group คณะผู้บริหาร
รต.สุพจน์ บุญประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
รต.สุพจน์ บุญประชุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายทองใบ โพธิ์ศาลาแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายทองใบ โพธิ์ศาลาแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจงรัก ภักดีสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจงรัก ภักดีสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย