องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
รายละเอียด : ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.)​ คณะที่ 3 ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนรอง ผอ.กอ.รมน.จว.รอ. (ท)​ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และนางณัทปภาอร พันธุ์พาณิชย์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เลขานุการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ศป.ปส.อ.ศรีสมเด็จ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษา ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ โดยมี นายอำเภอ ผอ.ศป.ปส.อ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการ ศป.ปส.อ. เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ สะท้อนปัญหาและบริบทการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการรับทราบแนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดร้อยเอ็ด จากคณะทำงานฯ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ผู้โพส : admin