messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line) info ข้อมูลบริการประชาชน one stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
สติ สื่่อ สร้างสรรค์
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งนอกจากเป็น สิทธิ แล้ว ยังถือเป็น หน้าที่ ที่ประชาชนชาวไทย ต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของปวงชน ที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติในรัฐสภา และยังเป็นการเลือกผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ ประชาชนจึงควรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก และพรรคที่ชอบ เข้าไปทำหน้าที่ แต่มีข้อควรรู้ และพึงระวังในการกระทำผิดในวันเลือกตั้ง ประชาชนจึงควรรู้และปฏิบัติตามป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง - ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อการออกเสียงลงคะแนน - ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) - ระหว่างการลงคะแนน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน - ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง - ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็น ว่าตนลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด - ห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน - ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง เครื่องดื่มสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง - ห้ามเล่นการพนันหรือลงขันใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง - ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง - ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนน หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน - ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง - ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง - ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร - ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ - ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โพล) ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง สามารถ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
ผู้โพส : admin