องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2 เพื่อการสัญจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
รายละเอียด : ในวันนี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดยพันโท สังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ลงพื้นที่ดูแลการ ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ถนนเพื่อการสัญจร การรับส่งบุตรหลาน ให้มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2 ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกจุดภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน มีความพร้อม สิ่งแวดล้อมสภาพดี ร่มรื่น น่าอยู่ ปลอดภัยเหมาะสำหรับการมาเรียนมากยิ่งขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มีความยินดีที่จะดูแลให้ความรู้ให้การพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัย พร้อมดูแลบุตรหลานของท่านให้เหมือนลูกหลานของเราเอง โดยมีครูผู้มีความชำนาญการทางด้านการเรียนการสอน ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 
ผู้โพส : admin