องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ออกช่วยเหลือบรรเทาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านโสกเชือก จำนวน 8 หลังคาเรือน
รายละเอียด : เนื่องจากมีการปรับปรุงการวางท่อร่องระบายน้ำของบ้านโสกเชือกหมู่ที่ 7 เพื่อให้น้ำไหลมีความแรงยิ่งขึ้น และไม่ท่วมขังทำให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้นแต่ในขณะที่กำลังปรับปรุงนั้น ทำให้น้ำไม่ไหล ไม่มีน้ำไว้ใช้อุปโภคและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ จำนวน 8 หลังคาเรือน ด้วยเหตุนี้ทางผู้บริหารไมได้นิ่งนอนใจ พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย สิบเอกแดนไพร โสภาศรี หัวหน้างานป้องกันฯ นำทีมงาน ออกบริการแจกจ่ายน้ำเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน ใช้อุปโภค-บริโภค จำนวน 8 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาการบริหารจัดการน้ำในช่วงการวางท่อระบายน้ำในครั้งนี้
ผู้โพส : admin