องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด : พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย , นางไมตรี วงษ์ธรรม รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย , นายอนันท์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.โพธิ์สัย พร้อมด้วยบุคลากรททางการศึกษา ศพด. 1 และ 2 สังกัด อบต. โพธิ์สัย เข้าร่วมการจัดงานวันครู ณ หอประชุมฉายาสามัคคี โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานครั้งนี้ งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” สำหรับกิจกรรมงานวันครู ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล มีพิธีคารวะครูอาวุโส และ พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ผู้บริหารและครู โดยปีนี้มี พันโทสังคม แสนวัง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหาร , นางปนัดดา อาจคำไพร ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2 และ นางรัชนี อะนาคะ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 อบต.โพธิ์สัยได้รับเกียรติบัตรครูดีศรีสมเด็จ อีกทั้งยังมีการการแข่งขันกีฬาวันครู อาทิเช่น กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลหญิง เป็นต้น พร้อมรับประทานอาหาร และจับสลากของขวัญภายในงานอีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองและมีความสุขในวันครูประจำ 2566 นี้ รสิตา แอดมิน/สรุป คุณศุกร์จิตร กำเนิดพิลา นักวิชาการศึกษา/ภาพ
ผู้โพส : admin