องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็๋จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 69 พรรษา รอบ 28 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นดิน สร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติและให้บุคลากรได้ตระหนักในการดุแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป
ผู้โพส : สำนักปลัด