องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149
image ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องมาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนฯ [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้โพส : admin
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1