ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (DPE nub cal)
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย นับแคลลอรี่ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ประชาชนได้ทราบถึงการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบ หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 20 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามได้ที่ 043-563168 ต่อ 112 นางนิธินาถ ตลอดกลาง นักสันทนาการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ชื่อไฟล์ : MMpLfGrThu15545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้