ชื่อเรื่อง : ขอส่งสารรัฐมนตรีเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร้สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 สกู๊ปความเป็นมาวันท้องถิ่นไทยและบันทีกเทปการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระ่ทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือนี้
ชื่อไฟล์ : 4mF6XbSFri103359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้