ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้มีโครงการ จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนทองหมู่ที่ 9 (จากสามแยกโรงเรียนบ้านโพนทอง ถึงที่นานายทองบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น รายละเอียดดังแนบ
ชื่อไฟล์ : ZUNbhLGFri103240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้