ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคช่วยเหลือราษฎร์ผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้)ที่อยู่อาศัย
รายละเอียด : ด้วยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 02.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ที่อยู่อาศัยของราษฎรจำนวน 2 ราย ที่บ้านเลยที่ 80 และ 18/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ที่อยู่ทั้งสองหลังได้รับความเสียายทั้งหมด ประมาณการได้ 400,000 บาท ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จะได้ดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่ดังกล่าวตามระเบียบต่อไป และเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุครั้งนี้ นอกเหนือจากงบประมาณที่ทางหน่วยงานราชการจัดสรรหาแล้วนั้น ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัย จึงขอความร่วมมือ และขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ อุปโภค บริโภคต่าง ๆ ได้ ณ จุดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ณ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สัย ได้ตลอดเวลา
ชื่อไฟล์ : M4uAYwbWed105205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้