ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อาศัยอำนาจตามความข้อ 18 และ 19 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย รายละเอียดดังที่ได้แนบไฟท์ไว้นี้
ชื่อไฟล์ : v2iiV6VMon24835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้