ชื่อเรื่อง : ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ตามที่องต์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อทำดำเนินการจ้าง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : QSurzBtFri63138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้