ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนั้น เพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายมีประสบการณ์และสามารถปฎิบัติงานให้กับทางราชการได้รับผลประโยชน์สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ออกไปอีก 8 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อาศัยอำนาจตามความข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังแนบ
ชื่อไฟล์ : pmVwXFCWed44037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้