ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียด : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ นำบัตรประจำตัวสอบ,บัตรประชาชน,ปากกา,ดินสอ เข้าห้องสอบ และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทำการสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.30 น. และทำการสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย (ชั้น 2)
ชื่อไฟล์ : jG8YSUQFri80417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้