ชื่อเรื่อง : ประกาศผลสอบบุคคลเพิ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เสร็จสิ่้นไปแล้วนั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อดำเนินการจ้าง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : 2JGW06CWed20629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้