ชื่อเรื่อง : เลือกตั้ง2566 : ไปไม่ทัน-ไม่ได้ใช้สิทธิทำอย่างไร?
รายละเอียด : กกต.เปิดคำแนะนำกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. และวันจริง 14 พ.ค. ให้แจ้งเหตุความจำเป็นก่อน 7 วัน หรือหลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน คือ 7-13 พ.ค.นี้ และ 15-21 พ.ค.นี้ จากกรณีเมื่อวานนี้ (7 พ.ค.2566) ทั่วประเทศจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 2.3 ล้านคน แต่พบว่าประชาชนบางส่วนไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ทันเวลา หรือติดธุระจำเป็น วันนี้ (8 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำแนะนำกรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร? กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งได้ 7 วัน และหลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค.2566 และวันที่ 15-21 พ.ค.2566 โดยกรอกข้อมูลในแบบ ส.ส.1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน เลือกตั้ง2566 : ไปไม่ทัน-ไม่ได้ใช้สิทธิทำอย่างไร? องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย นำข้อมูลมาฝากถึงประชาชนพ่อแม่พี่น้อง กกต.เปิดคำแนะนำกรณีไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. และวันจริง 14 พ.ค. ให้แจ้งเหตุความจำเป็นก่อน 7 วัน หรือหลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน คือ 7-13 พ.ค.นี้ และ 15-21 พ.ค.นี้ จากกรณีเมื่อวานนี้ (7 พ.ค.2566) ทั่วประเทศจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 2.3 ล้านคน แต่พบว่าประชาชนบางส่วนไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ทันเวลา หรือติดธุระจำเป็น วันนี้ (8 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำแนะนำกรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร? กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งได้ 7 วัน และหลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค.2566 และวันที่ 15-21 พ.ค.2566 โดยกรอกข้อมูลในแบบ ส.ส.1/8 หรือทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th/all-election
ชื่อไฟล์ : qu8mpVLFri30223.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้