ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำอาหารกลางวันโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง