ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำอาหารว่างโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง