ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บย-6746 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง