ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ระดับ 6-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง