ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง