ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง