ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำ)หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๘๓ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง