ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการ อบต.โพธิ์สัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง