messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2567
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครองแกนนำ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
"รวมพลังสตรี เฉลิมสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 37 ปี"
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจหนูน้อย เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปี ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย ๑
โครงการศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน
งานถนนวัฒนธรรมของดีตำบลไพธิ์สัย ประจำปี พ.ศ.2567
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ และเวลา ทางชองทาง E-Sevice ขององค์การบริาหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
คู่มือการใช้บริการ ระบบ E-Service
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ขอเชิญร่วมงานถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp