องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม)
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
group สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายคงฤทธิ์ สุริหาร
ประธานสภาอบต.
นายคงฤทธิ์ สุริหาร
ประธานสภาอบต.
นางลัดดา รัตนลัย
รองประะานสภาฯ
นางลัดดา รัตนลัย
รองประะานสภาฯ
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
เลขานุการสภาฯ
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
เลขานุการสภาฯ
นางจิตรา กันหาโนน
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
นางจิตรา กันหาโนน
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
นางจำปี วิลับพิษ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
นางจำปี วิลับพิษ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
นายอำพร อุดมไชย
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
นายอำพร อุดมไชย
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
นายชัชชล ภาระไพ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
นายชัชชล ภาระไพ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
นางไพรวัลย์ ชนศาลาสินธิ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
นางไพรวัลย์ ชนศาลาสินธิ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
นายแสวง โพธิ์ศาลาแสง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
นายแสวง โพธิ์ศาลาแสง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
นายนุกิจ อ่อนท้าว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
นายนุกิจ อ่อนท้าว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
นายสุทธิเดช พิมพ์เกษร
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
นายสุทธิเดช พิมพ์เกษร
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
นางบุญโฮม เศิกศิริ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
นางบุญโฮม เศิกศิริ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
นายคำกอง หลงคำรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
นายคำกอง หลงคำรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
นายหนุหแสง ลีโคกกลาง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
นายหนุหแสง ลีโคกกลาง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
นางไมตรี วงษ์ะรรม
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
นางไมตรี วงษ์ะรรม
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
นายสมพงษ์ เจริญสุข
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
นายสมพงษ์ เจริญสุข
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
นายมโน พวงมัชสิมา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
นายมโน พวงมัชสิมา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
นายก้อน โสกชาตรี
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
นายก้อน โสกชาตรี
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
นายประดิษฐ์ สันคนุช
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
นายประดิษฐ์ สันคนุช
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10