องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาอบต.
โทร : 0981865442
นายคำกอง หลงคำรัตน์
รองประธานสภาฯ
โทร : 0813832815
นายมะโน พวงมัชสิมา
เลขานุการสภาฯ
นางจำปี วิลัยพิษ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0982415590
ร้อยตรีสีลา สีเทา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0634911798
นายสมนึก บัวโสกเชือก
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0636762335
นายนุกิจ อ่อนท้าว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0815340452
นายสุทธิเดช พิมพ์เกษร
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0862354553
นายคำกอง หลงคำรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0813832815
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0981865442
นางศิรินทร์พร ศรีสัณ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0973018887
นายมะโน พวงมัชสิมา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0986633056
นายประดิษฐ์ สันคนุช
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0872209429
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ช่วยกิจการสภา)