messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line) info ข้อมูลบริการประชาชน one stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศห้ามจุด - ห้ามเผา 19 มิถุนายนนี้ [17 มิถุนายน 2567]
จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Clenning Day)[4 มิถุนายน 2567]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[4 มิถุนายน 2567]
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การนำความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครองแกนนำ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[21 พฤษภาคม 2567]
ขอต้อนรับผู้ตรวจติดตามเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2567[10 พฤษภาคม 2567]
ขอประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัข-แมวฟรี ในวันศุกร์ที่26 เมษายน 2567เวลา09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์ข้างตลาดค่าย พล.ร.6 [23 เมษายน 2567]
ประชุมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)[23 เมษายน 2567]
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2567[11 เมษายน 2567]
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครองแกนนำ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [30 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 290 รายการ)