องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน [19 พฤษภาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด [19 พฤษภาคม 2565]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [19 พฤษภาคม 2565]
เปิดเทอมวันแรกนักเรียนเข้าเรียนคึกคัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย คุมเข้มมาตรการโควิด... [17 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านหนองแสงหมู่ 3 [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2565 [7 พฤษภาคม 2565]
ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [6 พฤษภาคม 2565]
ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อเแผ่นดิน [5 พฤษภาคม 2565]
ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ [3 พฤษภาคม 2565]
ทีมงานกองช่าง ออกซ่อมไฟ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด [22 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11