องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0818737425
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0658892802
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910511577
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0832906525
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952125599