องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา