องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
พันโทสังคม แสนวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0885630121
นางไมตรี วงษ์ธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0934171010
นายวินัย นาสูงชน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 081-369-9451