องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
group กองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางแสงจันทร์ พิมพ์มะไฟ
ครู คศ.๒
นางแสงจันทร์ พิมพ์มะไฟ
ครู คศ.๒
นางณัชชา ศิริจิตร
ครู คศ.๒
นางณัชชา ศิริจิตร
ครู คศ.๒
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู คศ.๒
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู คศ.๒
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู คศ.๑
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู คศ.๑
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี อะนาคะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี อะนาคะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย โคแสงรักษา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย โคแสงรักษา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายลิขิต อุดมลาภ
ผช.จพง.ธุรการ
นายลิขิต อุดมลาภ
ผช.จพง.ธุรการ