องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952125599
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางแสงจันทร์ พิมพ์มะไฟ
ครู
นางณัชชา ศิริจิตร
ครู
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นายลิขิต อุดมลาภ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางรัชนี อะนาคะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสมัย โคแสงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)