องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952125599
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางสาวสุกัญญา สานุสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางรัชนี อะนาคะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสมัย โคแสงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพรเพชร ผ่อนจตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวศิริพรรณ เหลือศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวปวีณา คำสีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาววิมพ์วิภา วาดพนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)