messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
find_in_page รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
หนังสือส่งรายงานงบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
รายงานงบการเงินประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1