องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
public สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลโพธิ์สัย สภาพทั่วไป 1.ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ 15 กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโพธิ์สัย มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นทั้งหมด 28.10 ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ 17,562.5 ไร่ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง 1.ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อน 2.ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกันยายน แต่ไม่เคยเกิดอุทกภัย มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,600 มิลลิเมตร 3.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 1.4 ลักษณะของดิน มีหน้าดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มีความลาดชัน 0-2% เนื้อดินเป็นดินร่วนเป็นทราย ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 160-200 เมตร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ สภาพป่าไม้ของตำบลโพธิ์สัย เป็นป่าไม้ผลัดใบ ป่าดิบแล้งโดยทั่วไปมี ดอนปู่ตาเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ไร่นาทั้งหมด ต้นไม้ใหญ่ๆที่มีส่วนมากจะเป็นต้นยางแต่จะมีอยู่ตามหัวไร่ปลายนาเท่านั้น