องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชล

บรรยากาศการประเมิน

อบต.โพธิ์สัย พัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จิตอาสาพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง