องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงได้ใช้แนวทางการดำเนินกานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด เขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และตามแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย งานสาธาณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดย คุณอัจฉรา ปะกังพลัง นักวิชาการสาธารณสุข อบต.โพธิ์สัย จึงได้จัดโครงการฯดังกล่าว โดยมีคณะทำงาน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เป็นบุคคลที่ผ่านการอบรม ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 10 ท่าน เป็นอาสาสมัครปศุสัตว์ ซึ่งจะออกให้บริการตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิืสัย พร้อมกันนี้ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์สัย พันโทสังคม แสนวัง นายก อบต.โพธิ์สัย ได้กล่าวเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ รองนายก อบต.โพธิ์สัย นางอัจฉรา ปะกังพลัง นักวิชาการสารธารณสุข อบต.โพธิ์สัย และ อาสาสมัครทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้ารับวัคซีนตามจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ พร้อมทั้งเริ่มออกให้บริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
ผู้โพส : admin