messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line) info ข้อมูลบริการประชาชน one stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
จะไปติดต่อเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (26 เมษายน 2566) นลินภัส โพธิสารพรสกุล สวัสดีค่ะ อบต. โพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ หากติดต่อเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร จะต้องเตรียมเอกสารมายื่นที่งานพัฒนาชุมชน ดังนี้ค่ะ 1. ใบเกิด 2.บัตรประชาชน บิดา มารดา 3.ทะเบียนบ้าน หากท่านยังมีข้อสงสัยประการใด โปรดกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอิงอร คุ้มคง นักพัฒนาชุมชน อบต.โพธิ์สัย หมายเลชโทรศัพท์ 092-3347931 หรือ 043-563168 ต่อ งานพัฒนาชุมชนค่ะ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถฉีดให้สุนัขได้ตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไปครับ (26 เมษายน 2566) บุตรดี อุดมไชย สวัสดีค่ะ อบต.โพธิ์สัย ยินดีให้บริการ ค่ะ สำหรับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น สามารถฉีดให้สุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือน ขึ้นไป และหลังฉีดควรงดอาบน้ำให้สุนัข 7 วัน ค่ะ หากสุนัขที่ตั้งท้องอยู่ ควรสอบถามปศุสัตว์ หรือ แพทย์ใกล้บ้านค่ะ หากท่านเกิดข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ งานสาธารณสุข อบต.โพธิ์สัย 043-563168 ต่อ 121 ค่ะ
หากต้องการไปจดทะเบียนพาณิตจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ และใช้เวลากี่วัน (25 เมษายน 2566) นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ธรรม สวัสดีค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิยช์นั้น 1 แบบ ทพ. 2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 4 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน 5 ใบทะเบียนพาณิชย์ 6 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ในปี 2528 ผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ ติ๋ว ยุพิน รัตนลัย ที่อยู่เดิมของเธอคือ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 บ้านโสกเชือก ต.สวนจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผมได้ลองส่งจดหมายไปสอบถามที่บ้านเลยที่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่รู้จักและทางเจ้าของบ้านได้บอกว่าเพิ่งจะขอบ้านเลขที่มาในปี 2544 แต่ผมมารู้ทีหลังว่าบ้านโสกเชือกได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ 7 กับหมู่ 10 ก็เลยสงสัยว่าบ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 เมื่อปี 2528 น่าจะอยู่ที่หมู่ 10 ส่วนตำบล นั้นจะยังใช้เป็น ตำบลสวนจิก และอำเภอเมือง อย่างเดิมหรือเปล่า หรือว่าได้เปลี่ยนมาใช้ ต.โพธิสัย อ.ศรีสมเด็จ ทั้งสองหมู่บ้านแล้ว ถ้าจะเขียนจดหมายไปหา...คุณยุพิน รัตนลัย ..ก็เลยไม่รู้จะจ่าหน้าซองโดยใช้ ตำบลหรืออำเภออะไร รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ (28 มิถุนายน 2565) ธนวัฒน์ วังหาญ สวัสดีค่ะ แอดมินยินดีให้บริการค่ะ หากท่านต้องการติดต่อ บ้านโสกเชือกหมู่ที่ 10 ท่านสามารถ เขียนที่อยู่เป็น ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280 ค่ะ ขอขอบคุณที่ท่านได้สอบถามข้อมูลเข้ามานะคะ
สวัสดีคับ ผมจะสร้างบ้าน ม.7 หากขอออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลานานไหมคับหรือรอรับเอกสารได้เลยตรับ ผมโทรติดต่อได้ที่เบอร์เจ้าหน้าที่คนไหนได้บ้างครับ (20 มีนาคม 2565) นายสมคิด ต้องโพนทอง สวัสดีค่ะ แอดมิน อบต.โพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับ 4 ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีดังนี้นะคะ ก่อนอื่นขอลำดับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ของท่านยื่นเรื่องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ค่ะ 2. ท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง 4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป หมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร ในส่วนของเอกสารที่ใช้ยื่นนั้น หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) 2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (กรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้) 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านค่ะ สำหรับการรอรับเอกสารนั้น ปกติแล้วหากเอกสารของผู้ยื่นพร้อมแล้วก็สามารถดำเนินการเสนอได้เลย ใช้เวลาภายใน 1 วันค่ะ หรือหากอย่างช้าก็ไม่เกิน 2 วันค่ะ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 043-563168 กดหมายเลขต่อไปยัง 116 ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ แอดมิน อบต.โพธิ์สัยยินดีให้บริการค่ะ
ขอสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ (11 มีนาคม 2565) คนสวย สวัสดีค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิยช์นั้น 1 แบบ ทพ. 2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 4 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน 5 ใบทะเบียนพาณิชย์ 6 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยตรงที่หมายเลข 043-563168 ต่อ 101 ค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 6 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: